Lókút

A község hivatalos honlapja

Zirc Város Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző


munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) és (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban, valamint a polgármester által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola vagy egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
- A munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,
- Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés. Közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázó is kinevezhető a Kttv. 247. § (4) bekezdésében foglaltak alapján.
- A munkakör betöltése 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásából előnyt jelent:

- jogi végzettség,
- legalább három évi közigazgatási vezetői beosztásban szerzett tapasztalat,
- legalább 5 évi helyi önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat,
- jegyzői, aljegyzői tapasztalat,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- Önkormányzati ASP Szakrendszer és a választási eljárás ismerete,
- Gyakorlati szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott formátumú fényképes szakmai önéletrajz.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata a Kttv. 42. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltak alapján.
- Iskolai végzettsége(ke)t, szakképesítéseket, szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
- Szakmai tapasztalatokat igazoló dokumentumok másolata,
- Nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
- A pályázó nyilatkozatai arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, valamint nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
- A pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz.
- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy 30 napnál nem régebbi, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági „alkalmas” minősítéssel rendelkezik.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85.-87. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.
- A pályázó jogi vagy közigazgatási szakvizsga egy éven belül történő megszerzéséről szóló nyilatkozatát, amennyiben szakvizsgával nem rendelkezik, vagy megszerzése alól nem mentesített.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ottó Péter polgármester, Kapitány Zsolt osztályvezető nyújt, a 88-593-702 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Zirci Közös Önkormányzatai Hivatal címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-PM/35-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: jegyző. [MB1]
- Személyesen: Kapitány Zsolt Veszprém megye 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Mötv. 82. §-a, illetőleg a Közös Önkormányzat Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 11. pontja alapján a jegyzőt Zirc Város Polgármestere nevezi ki, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.zirc.hu 2020. augusztus 7.
- www.borzavar.hu 2020. augusztus 7.
- www.lokut.hu 2020. augusztus 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.


Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézményi álláspályázatok
- Zirc
- Borzavár
- Lókút

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  November 2020  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Friss események

Nincs aktuális esemény

Elérhetőségeink


Lókút Község Önkormányzata

 

Cím:
8425 Lókút,
Bem József utca 25.

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől - péntekig: 800-1200

Telefon: 06 (88) 588-130
Email: k7304@koznet.hu