Lókút

A község hivatalos honlapja

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.07.22. (nyugdíjba vonuló helyére) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 12. és tagint.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, önálló felelősségteljes munkavégzés az oktató, nevelő munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó pedagógiai program és az intézményvezető útmutatása alapján, az óvoda szokás és szabályrendszerének megfelelően. Szükség szerint helyettesítés a tagintézményekben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•        Főiskola, óvodapedagógus,
•        3-7 éves gyermekek óvodai nevelésében, integrált nevelésben való gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
•        Kiváló szintű szakmai felkészültség, gyermekszeretet, empátia, tolerancia, lelkiismeretesség.,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•        Kiváló szintű inkluzív pedagógiai szemlélet, magatartás, kommunikáció.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mónika nyújt, a 30/7323427 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•        Postai úton, a pályázatnak a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8420 Zirc, Alkotmány utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 427. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása (e-mailt küldünk) személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót írásban (e-mail) értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•        zirc.hu - 2020. január 9.
•        borzavar.hu - 2020. január 9.
•        lokut.hu - 2020. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Pályakezdő, gyakornok vagy Zircen letelepedni szándékozó kollégát is szívesen fogadunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.07.04. (nyugdíjba vonuló helyére) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 12. és tagint.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, önálló felelősségteljes munkavégzés az oktató nevelő munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó pedagógiai program és az intézményvezető útmutatásai alapján, az óvodai szokás és szabályrendszerének megfelelően. Szükség szerint tagintézményben való helyettesítés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•        Főiskola, óvodapedagógus,
•        3-7 éves gyermekek óvodai nevelésében, integrált nevelésben való gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
•        Kiváló szintű szakmai felkészültség, gyermekszeretet, empátia, tolerancia, lelkiismeretesség.,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•        Kiváló szintű inkluzív pedagógiai szemlélet, magatartás, kommunikáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•        fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél
•        szakmai végzettsége(ke)t igazoló dokumentum(ok) másolata
•        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. március 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mónika nyújt, a 30/7323427 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•        Postai úton, a pályázatnak a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8420 Zirc, Alkotmány utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/426. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat megtekintése után az esélyes pályázók behívása (e-mailt küldünk) személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót írásban (e-mail) értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•        zirc.hu - 2020. január 9.
•        borzavar.hu - 2020. január 9.
•        lokut.hu - 2020. január 9.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 32. pontjában foglaltak szerinti település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése - közterületek köztisztasága és parkfenntartása, üzemeltetése és ezzel összefüggő nyilvántartások, ellenőrzések; engedélyek: közterület használati, fakivágási engedélykérelmek elbírálása, környezetvédelmi feladatok. Ügyfélfogadás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•        Magyar állampolgárság,
•        Cselekvőképesség,
•        Büntetlen előélet,
•        Középiskola/gimnázium,
•        a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pontjában meghatározott II. besorolási osztály képesítések valamelyike; felhasználói színtű MS Office alkalmazása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•        környezetvédelmi; településüzemeltetői; műszaki szakterületen (magas-, mélyépítés) szerzett szakközépiskolai végzettség, közigazgatásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat; közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•        a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet - 9. § (1) bekezdése alapján - 1. mellékletében meghatározott önéletrajz a végzettsége(ke)t, szakképzettsége(ke)t igazoló dokumentumok másolatával együtt; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata a Kttv. 42.§ (1) és (1a) bekezdésében foglaltak alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2020. január 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaszás Béla osztályvezető nyújt, a 06-88-593-705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•        Postai úton, a pályázatnak a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/491-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jegyző az illetékes osztályvezetőkkel értékeli a pályázatokat, szükség szerint a pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók anyaga visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje:2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•        www.zirc.hu - 2019. december 23.
•        www.borzavar.hu - 2019. december 23.
•        www.lokut.hu - 2019. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat részeként benyújtandó további iratok: A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik. A pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz.. A pályázó nyilatkozata arról, hogy 30 napnál nem régebbi, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági "alkalmas" minősítéssel rendelkezik. A pályázó nyilatkozatai arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, valamint nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. A pályázó nyilatkozta arról, hogy alkalmazása esetén a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben. A munkakör betöltése 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

Galériaképek

Eseménynaptár

<<  Május 2020  >>
 h  k  s  c  p  s  v 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Friss események

Nincs aktuális esemény